If I want to influence a movement,
I ought to think in forcish.
If I want to influence a behaviour of cells,
including own ones,
I ought to think in cellish.

We can observe a person, we can emphatize into the person.
Both we can try to do with any organism.
We try to emphatize into the eucariotic cells

Our main idea

The theoretical mechanics "emphatizes" into the moving objects
and this way can predict their trajectories.

Our main methodical inspiration

Člověka můžeme pozorovat, do člověka se můžeme vžívat.
O to se můžeme pokusit u každého organizmu.
Snažíme se vžívat do eukatriotních buněk.

Naše hlavní myšlenka

Teoretická mechanika se vžívá do pohybujících se objektů
a tak může predikovat jejich dráhy.

Naše hlavní metodická inspirace

Fort CC

address: cc.cuni.cz
To protect the files we indroduce a fort. In order to continue you need a key.